Lékárna U zlatého slunce

Lékárna U Zlatého slunce

otevírací doba

Pondělí   08:00 - 16:30
Úterý   08:00 - 16:30
Středa   08:00 - 16:30
Čtvrtek   08:00 - 16:30
Pátek   08:00 - 16:30

kontakt

Adresa
   Míru 119, 41731 Novosedlice
   info@lekarnanovosedlice.cz
   Mapy.cz

Telefon
   417 539 679

Aktuální novinka

MĚŘENÍ STÁŘÍ CÉV

probíhá v naší lékárně ve středu  14.11.2018  od 8.30 do 15.30 hod. Možnost zaregistrovat si čas najdete na stránkách www.mojelekarna.cz

               

Vážení klienti,

nová  akce k nákupu vybraných produktů Moje lékárna za příznivé ceny  začíná 17.11.2018. Akce trvá konce prosince.

Akční leták obdržíte v lékárně nebo je k dispozici na stránkách ML.

 

 

 

Vážení klienti,

e-recepty přijímáme od října 2017. Plný provoz CÚ a e-receptů nastává 1.1.2018 . Protože tento systém není plně vyzkoušený a nejsou vychytané všechny problémy, prosím o shovívavost. Samozřejmě uděláme vše k zajištění zdraví a léčby pacientů a klientů.

 

Každý měsíc se mění číselník úhrad léků zdravotní pojišťovnou, raději se informujte o doplatcích, rády Vám pomůžeme.

 

 

 

 

 V nabídce také jsou    -  šumivé vitamíny české firmy Vitar za zvýhodněnou cenu

                                     -  kosmetická řada Doliva

                                     -  nová kosmetická řada s kys. hyaluronovou

                                     -  repelentní spreje na vši

                                                                          

                                   

                   

 


InformaceDoba platnosti lékařských předpisů

 • Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí 5 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení (výjimku tvoří přípravky k zevnímu použití – platnost 14 dní).
 • Recept na ostatní léčivé přípravky platí 14 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení.
 • Recept vystavený lékařskou službou první pomoci platí nejdéle 1 den následující po dni jeho vystavení.
 • Ustanovení o době platnosti receptu se vztahuje i na výpis z receptu, doba platnosti výpisu z receptu se počítá ode dne jeho vystavení
 • Poukaz na prostředek zdravotnické techniky platí 3 kalendářní měsíce ode dne vystavení.
 • Tzv. opakovací recept platí až 1 rok. Lékař na něj napíše, kolikrát si můžete s tímto jedním receptem léky vyzvednout.

 

Na co máte v lékárnách právo? (desatero vypracované Českou lékárnickou komorou):

 • Na slušné, ohleduplné a příjemné chování personálu, na respektování vašeho handicapu.
 • Na přiměřené soukromí. Nikdo vás nemůže nutit mluvit o citlivých otázkách za blízké přítomnosti dalších osob.
 • Znát jméno zdravotníka, který se vám věnuje. Každý lékárník i farmaceutická asistentka musí být označen jmenovkou s pracovním zařazením.
 • Na vydání či objednání léku dle lékařského předpisu nebo vašeho přání, pokud je to možné.
 • Na návrh dalšího postupu (náhradní lék, odeslání zpět k lékaři apod.) v případě nedostupnosti vámi či lékařem požadovaného léku ( např. v případě ukončení výroby, registrace, výpadku apod.).
 • Na ověření a doplnění neúplného receptu, je-li to možné (ověření předepsaného medikamentu podle záznamů lékárny, vašeho nálezu či konzultací s lékařem), abyste nemuseli absolvovat další cestu do ordinace a lékárny.
 • Na automatické poskytnutí základní informace o léku, který kupujete či vyzvedáváte na recept.
 • Na srozumitelnou a přiměřenou odpověď v případě dotazu na účinek, složení, užívání, nežádoucí účinky či vzájemné ovlivňování se léků.
 • Na zhotovení nebo zajištění individuálně připravovaného léku (dle předpisu lékaře), případně informaci, která lékárna toto léčivo připraví.
 • Pokud se k vám v lékárně nechovají podle těchto pravidel, vyberte si jinou, což je vaše právo. V žádném případě nejste nuceni respektovat nasměrování do určité lékárny.

 

Staré a nepoužívané léky:

 • Prošlá nebo nevyužitá léčiva lze odevzdat v lékárnách, které mají povinost se postarat o jejich bezpečnou likvidaci. Všechny lékárny ji poskytují tuto službu bezplatně.

 

Zaměňování předepsaných léků v lékárně:

 • Široká paleta generických léků (léky se stejným složením vyráběné pod různými názvy) zpravidla nedovoluje lékárnám mít na skladě všechna léčiva od všech výrobců. Lékárník proto může pacientovi lék zaměnit v případě, že
  • předepsaný lék nemá zrovna skladem a je nezbytné jeho vydání pacientovi
  • náhradní lék má stejné složení (stejnou účinnou látku), shodnou sílu a lékovou formu (např. tablety) jako lék původně předepsaný
  • pacient se záměnou souhlasí
 • Předepisující lékař může vyznačit na receptu, že si záměnu nepřeje.

 

Kdo je Česká lékárnická komora?

Česká lékárnická komora (ČLK) je profesní stavovskou samosprávnou nepolitickou organizací, své sídlo má v Praze. Členy komory mohou být všichni absolventi oboru farmacie na příslušné fakultě v tuzemsku nebo v zahraničí. Pro farmaceuty pracující v lékárnách (lékárníky) v České republice je členství povinné. V současnosti má Komora více než 7000 členů.

Mezi hlavní úkoly komory patří dohled nad řádným výkonem lékárnického povolání, nad odborností a etickým chováním lékárníků. Komora organizuje kontinuální vzdělávání lékárníků, má zástupce ve zkušebních komisích při specializačním vzdělávání lékárníků, u aprobačních zkoušek (uznávání vzdělání cizinců z nečlenských zemí EU).

Komora vydává osvědčení pro odborné zástupce a lékárníky - provozovatele lékáren. Dále Česká lékárnická komora hájí zájmy svých členů spojené s výkonem lékárnického povolání (profesní, hospodářské i sociální) a zastupuje své členy na veřejnosti. V souladu se zákonem komora řeší stížnosti na výkon lékárnického povolání, ale vykonává i vlastní kontrolní činnost v lékárnách, dále vede disciplinární řízení a může ukládat disciplinární tresty svým provinilým členům.

Komora se účastní jednání o koncepčních otázkách lékárenství, o tvorbě cen léčiv a jejich úhradě z veřejného zdravotního pojištění, je účastníkem připomínkového řízení některých zákonů a vyhlášek. Zástupci komory jsou členy komisí při výběrových řízeních na místa vedoucích pracovníků ve zdravotnictví i zdravotnickém školství, dále má komora zástupce v akreditačních komisích zdravotnických a vzdělávacích zařízeních, v kategorizační komisi pro úhrady léků a zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění.

Česká lékárnická komora svou organizační strukturou odpovídá samosprávným organizacím a je vybudována na územním principu. Základním článkem jsou okresní sdružen lékárníků (některé okresy mohou být sloučené . V čele okresních sdružení stojí volené představenstvo.

Další informace na www.lekarnici.cz.